Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

VERBALIZATION OF COGNITIVE INFORMATIONAL MODEL «CHINA’S ECONOMIC EXPANSION» IN THE U.S. MASS MEDIA DISCOURSE

VERBALIZATION OF COGNITIVE INFORMATIONAL MODEL «CHINA’S ECONOMIC EXPANSION» IN THE U.S. MASS MEDIA DISCOURSE


Author:  Olga N. Sorokina

Affiliation:  Siberian State Aerospace University

Abstract
This article is devoted to the research of cognitive models produced by media. The aim is to study the verbalization of the informational model titled «CHINA’S ECONOMIC EXPANSION» produced by the U.S. mass media. The author offers the analysis of metaphorical epithets, a number of synonymous and expressive lexemes playing a special role in the stable semantic representation of China which becomes a stereotype.

Keywords:  informational model, mass media, stereotypes, discourse, representation, economic expansion

References

Alimuradov, O.A., Kovalevich, E.P., Reunova, O.I. Opyt metonimicheskogo modelirovaniya fragmentov angloyazychnoy kartiny mira (na primere kontsepta FLOWER). Vestnik PGLU, 2010, no.1, pp. 64-72.
Issers, O.S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi. 4 izd., stereotip. Moscow: Komkniga, 2006.
Megrabova, E.G. Obraz Rossii v diskurse zhurnala Newsweek. In Yazykovaya reprezentatsiya obraza Rossii v publitsisticheskom diskurse stran Zapada i Vostoka: monografiya. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochnogo un-ta, 2009, pp. 7-46.
Novikov, K.Yu. Psikhologiya massovoy kommunikatsii: Mekhanizmy. Praktika. Oshibki. Moscow: Aspekt Press, 2007.
Polonskiy, A.V. Sushchnost' i yazyk publitsistiki. Belgorod: Politerra, 2009.

Pages:  115-124

Back to the listLogin:
Password: