Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

PERCEPTION AS A COGNITIVE OPERATION IN THE COGNITIVE-REPRODUCTIVE TRANSLATION ACTIVITY

PERCEPTION AS A COGNITIVE OPERATION IN THE COGNITIVE-REPRODUCTIVE TRANSLATION ACTIVITY


Author:  Rose S. Shokatayeva

Affiliation:  Turan-Astana University (Astana, Kazakhstan)

Abstract
We examine in the article perception as the process of perceptual sensormotor experience, as occurring in the acts of contact with the outward world. The perception is a cognitive action, closely associated with the processes of the highest order – the language and speech. We study the types of perception that arise in the process of translation as an intercultural communication (interpersonal, representational), we also describe sense perception in the translation of the source text and in transferring content-factual, conceptual and content-implicit information, the ways of overcoming the barrier of perception being shown.

Keywords:  barrier of perception, interpersonal perception, empathy, reflection, cognitive space, interpretation

References
Abisheva, K.M. Osnovy teorii lingvokul'turnoy kommunikatsii. Astana: Turan-Astana, 2008.

Gudkov, D.B. Teoriya i praktika mezhkul'turnoy kommunikatsii. Moscow: IGDK «Gnozis», 2003.
Gal'perin, I.Ya. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya. Moscow, 1981.
Zimnyaya, I.A. Lingvopsikhologiya rechevoy deyatel'nosti. Moscow; Voronezh, 2001.
Komissarov, V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). Moscow: Vysshaya shkola, 1990.
Kubryakova, E.S., Dem'yankov, V.Z., Pankrats, Yu.G., Luzina, L.G. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov. Moscow, 1996.
Panfilova, A.P. Teoriya i praktika obshcheniya. Moscow: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2007.
Popova, Z.D., Sternin, I.A. Kognitivnaya lingvistika. Moscow: Zapad-AST: Vostok-Zapad, 2007.
Sal'mon, L. Teoriya perevoda. Istoriya, nauka, professiya. SPb.: NOU MIEP, 2007.
Tarasov, E.F. Mezhkul'turnoe obshchenie – novaya ontologiya analiza yazykovogo soznaniya. In Etnokul'turnaya spetsifika yazykovogo soznaniya. Moscow., 1996.
Fesenko, T.A. Kontseptual'nyy perevod v strukture vzaimootnosheniya «deystvitel'nost' – myshlenie – soznanie – yazyk. Voprosy kognitivnoy lingvistiki, 2004, no.1, pp. 112-122.
Chuprina, G.A. Filosofiya osoznaniya: problema smysla. In Problema soznaniya v otechestvennoy i zarubezhnoy filosofii KhKh veka. Ivanovo, 1994.
Orazalieva, E. Kognitivtіk lingvistika: қalyptasuy men damuy. Almaty: An Arys; 2007.
Brisling, R.W. (1981). Cross-cultural encounters. Face-to-face interaction. N.Y.; Oxford: Toronto Pergamon Press.
Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. N.Y.

Pages:  45-50

Back to the listLogin:
Password: