Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

ON THE FORMATION OF A COGNITIVE COMMUNICATIVE DISCOURSE PROPERTIES OF A BILINGUAL

ON THE FORMATION OF A COGNITIVE COMMUNICATIVE DISCOURSE PROPERTIES OF A BILINGUAL


Author:  Dossanova, A.J.

Affiliation:  Turan-Astana University (Astana, Kazakhstan)

Abstract:  Subject matter of the research: cognitive communicative discourse properties of a bilingual. The objective was to characterize a bilingual’s capacities of forming the types of knowledge and skills during several stages of formation of his/her competence. Methodology: in the article there were used as a methodological basis the cognitive and anthropocentric principles, competence approach, focusing on the study of the ways of formation and representation of knowledge, skills, and competencies of man in his cognitive activity. Methods of work: a conceptual analysis, dialingual analysis (identification and description of the types of interference), the competence analysis, discourse method.
Results: 1) the author studied the bilingual personality as one of the types of language personality; 2) the author described in a cognitive aspect types of knowledge a bilingual acquires at various stages of formation of his/her competence; 3) identified the types of knowledge – phonetic, lexical, grammatical (linguistic) and cultural – at the first and second stages of a bilingual’s competence formation arising from a personality’s insufficient competence in the second language and culture of the nation of the target language; 4) clarified a bilingual’s cases of misunderstandings the connotative meanings of words and idioms in the second language; 5) proved the necessity of forming the communicative pragmatic competence, recognizing the speakers’ intentions, for regulating the communication.
In conclusion it should be noted that the issue of competence building of a bilingual in the second language is one of the problems that is not completely solved. The main way to solve this issue is to take into account the need to master not only the knowledge (cognitive aspect), but discursive properties of a speech in the second language (knowledge of the speaker’s intentions, mastering the pragmatic norms, pragmatic value, the ability to model frames, to conceptualize the notion (cognitive and discursive aspects).

Keywords:  bilingual personality, interference, competence, cultural sense, connotation

References
Abisheva, K.M. (2001). Sotsial'no yazykovaya kontaktologiya. Almaty: Kylym. 
Arutyunova, N.D. & Paducheva E.V. (1985). Istoki, problemy i kategorii pragmatiki. In Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 16. Lingvisticheskaya pragmatika. Moscow: Progress.
Gorelov, I.N. (1984). O gipotezakh «razdel'nosti» i sovmestnosti v opisaniyakh yazykovykh kompetentsiy bilingva. In Psikhologicheskie i lingvisticheskie aspekty problemy yazykovykh kontaktov. Kalinin.
Dem'yankov, V.Z. (1994). Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda. Voprosy yazykoznaniya, 4, 17-33.
Deyk, G.A. (1989). Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya. Moscow: Progress.
Dzhusupov, M. (1991). Zvukovye sistemy russkogo i kazakhskogo yazykov. Slog. Interferentsiya. Obuchenie proiznosheniyu. Tashkent: Fan.
Zhumasheva, A.Sh. (2010). Lingvokul'turologiya v usloviyakh dialoga kul'tur i problemy interferentsii. Pavlodar: Eko.
Karaulov, Yu.N. (1987). Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'. Moscow.
Karlinskiy, A.E. (1990). Osnovy teorii vzaimodeystviya yazykov. Almaty: Kylym. 
Karlinskiy, A.F. (2007). Izbrannye raboty po teorii yazyka i lingvodidaktike. Almaty.
Kozlovskiy, V.P. (1990). Kul'turnyy smysl: genezis, funktsii. Kiev: Naukova dumka.
Kubryakova, E.S. (2008). O metodike kognitivno-diskursivnogo analiza primenitel'no k issledovaniyu dramaticheskikh proizvedeniy (P'esy kak osobye formaty znaniya). In Printsipy i metody kognitivnykh issledovanii yazyka. Tambov: TGU im. G.R. Derzhavina.
Maslova, V.A. (2005). Kognitivnaya lingvistika. Moscow: Aspekt. Press.
Min'yar-Beloruchev, R.A. (1991). Mekhanizm bilingvizma i problema rodnogo yazyka pri obuchenii inostrannomu. Inostrannye yazyki v shkole, 5.
Suleymenova, E.D., Shaymerdenova, N.Zh., Smagulova, Zh.S. & Akanova D.Kh. (2007). Slovar' sotsio-lingvisticheskikh terminov. Almaty: Kazak universitetі.
Tarasov, E.F. (1998). K postroeniyu teorii mezhkul'turnogo obshcheniya. In Yazykovoe soznanie: formirovanie i funktsinirovanie. Moscow: In-t yazykoznaniya.
Teliya, V.N. (1996). Russkaya frazeologiya: semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologi-cheskiy aspekty. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
Ostin, Dzh.L. (1986). Slovo kak deystvie. In Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. XІІ. Lingvisticheskaya pragmatika. Moscow.
Shaybakova, D.D. (2005). Funktsionirovanie russkogo yazyka v Kazakhstane: vchera segodnya, zavtra. Almaty.
Shakhovskiy, V.I. (1987). Sootnositsya li emotivnoe znachenie s ponyatiem? Voprosy yazykoznaniya, 5, 47-58.

Pages:  33-38

Back to the listLogin:
Password: