Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT UYUT (COSINESS) IN THE EUROPEAN LINGUISTIC CULTURES (based on lexicography)

CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT UYUT (COSINESS) IN THE EUROPEAN LINGUISTIC CULTURES (based on lexicography)


Author:  T.S. Medvedeva, D.I. Medvedeva

Affiliation:  Udmurt State University

Abstract:  COSINESS, German GEMÜTLICHKEIT and Bulgarian UYUT. In these cultures analogous concepts have a one-word naming. The linguistic means that compensate for the absence of the aforecited concepts in the Serbian, French and Italian languages have also been studied.
The methods used to study these concepts involve researching and comparing the conceptual characteristics of the concepts’ names taken from the lexicographical sources.
The study revealed that the concept UYUT is not universal. The analogous concepts are most relevant in the German and British cultures. Moreover, we found out that the lexeme uyut was borrowed from Russian into Bulgarian where an analogous concept developed. The translation equivalents in Serbian, French and Italian fragmentarily reflect the notional and axiological characteristics of the Russian concept. The relevance of the concept UYUT is determined by the nation’s system of values and a climatic factor that influences the time spent indoors during the long cold season. It causes the need and desire to create the house atmosphere that would have a positive effect on a person’s emotional state. For southern cultures the confined space of a dwelling is of less relevance.

Keywords:  conceptualization, concept, UYUT, GEMÜTLICHKEIT, COSINESS, conceptual characteristics.

References:  Boldyrev N.N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funktsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12. Zaliznyak Anna A., Levontina I.B., Shme- lev A.D. Konstanty i peremennye russkoy yazykovoy kartiny mira. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2012. Karasik V.I. Yazykovye klyuchi. M.: Gnozis, 2009. Medvedeva T.S., Oparin M.V., Medvede- va D.I. Klyuchevye kontsepty nemetskoy lingvo- kul'tury: monografiya. Izhevsk: Udmurtskiy un-t, 2011. Popova Z.D., Sternin I.A. Kontrastivnaya lingvistika. M.: AST; Vostok – Zapad, 2010. Stepanov Yu.S. Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury: M.: Akademicheskiy Proekt, 2004. Krüger-Lorenzen K. Deutsche Redensarten – und was dahinter steckt. Wiesbaden: VMA-Verlag, 1972. URL: https://34travel.by/post/kuda-sletat-na-majjskie URL: http://www.visitdenmark.com/danish-meaning-hygge URL: http://blogs.transparent.com/swedish/ friday-cosiness/ URL: https://afroginthefjord.com/2014/02/02/ how-to-make-things-koselig/ Spisok leksikograficheskikh istochnikov A – Aleksandrova Z.E. Slovar' sinonimov russkogo yazyka: Prakticheskiy spravochnik. M.: Russkiy yazyk, 1993. ASR – Antanasievich I. Standardni rechnik: rusko-srpski srpsko-ruski. Budva: Kuћa kњige, 2007. BRIS – Zor'ko G.F., Mayzel' B.N., Skvortsova N.A. Bol'shoy russko-ital'yanskiy slovar'. 7-e izd., stereotip. M.: Rus. yaz. 2004. BRFS – Bol'shoy russko-frantsuzskiy slovar' / L.V. Shcherba, M.I. Matusevich, S.A. Ni-kitina i dr. 8-e izd., stereotip. M.: Rus. yaz. Media; Drofa, 2008. BSIS – Babkin A.M. Slovar' inoyazychnykh vyrazheniy i slov, upotreblyayushchikhsya v russkom yazyke bez perevoda: v 3-kh t. 2-e izd., ispr. T. 2. SPb.: KVOTAM, 1994. BSR – Nanov L. B"lgarski sinoni- men rechnik. 5 izd. Sofiya: Nauka i izkustvo, 1968. BSSA – Bol'shoy slovar' sinonimov i antonimov russkogo yazyka / sost. N.I. Shil'-nova. M.: Dom slavyanskoy knigi. 2010. BTR – B"lgarski t"lkoven rechnik. L. And-reychin, L. Georgiev, St. Ilchev, N. Kostov, Iv. Lekov, St. Stoykov, Tsv. Todorov. Sofiya: Nauka i izkustvo, 1973. BTS – Sovremennyy tolkovyy slovar' russkogo yazyka / gl. red. S.A. Kuznetsov. SPb.: Norint, 2002. G – Gak V.G. Novyy frantsuzsko-russkiy slovar'. M.: Rus. yaz. Media, 2006. GI – Gudkov V.P., Ivanovich S. Serbsko-russkiy i russko-serbskiy slovar'. M.: Rus. yaz. Media, 2006. ERBYa – Mladenov S. Etimologicheski i pravopisen rechnik" na b"lgarskiya knizhoven ezik. Sofiya: Khristo G. Danov, 1941. IRRIS – Kanestri A. Ital'yansko-russkiy i russko-ital'yanskiy slovar'. M.: Rus. yaz. Media; Drofa, 2009. K – Kozhevnikov A.Yu. Slovar' sinonimov sovremennogo russkogo yazyka. Rechevye ekvivalenty: prakticheskiy spravochnik. M.: OLMA Media Grupp, 2009. KSRYa – Kompleksnyy slovar' russkogo yazyka / A.N. Tikhonov, E.N. Tikhonova, S.A. Ti-khonov i dr., pod red. A.N. Tikhonova. M.: Rus. yaz. Media; Drofa, 2009. MAS – Slovar' russkogo yazyka: v 4 tt. / AN SSSR, In-t rus. yaz., pod red. A.P. Evgen'evoy. 2-e izd., isp. i dop. M.: Russkiy yazyk, 1984. NBRIS – Kanestri A. Novyy bol'shoy russko-ital'yanskiy slovar'. 2-izd. M.: Rus. yaz. Media, 2007. NRAS – Novyy russko-angliyskiy slovar'. M.: Dom slavyanskoy knigi, 2009. P – Pototskaya V.V., Pototskaya N.P. Russko-frantsuzskiy slovar'. M.: Russkiy yazyk, 1970. RBTR – Radeva V. B"lgarski t"lkoven rechnik. Sofiya: Iztok-Zapad, 2012. RSRB – Boshkovich R. Rusko-srpski rechnik = Russko-serbskiy slovar'. Beograd: Јasen, 2007. RSRS – Rusko-srpski rechnik = Russko-serbskiy slovar' / u redaktsiјi B. Stankoviћa. Novi Sad: Matitsa Srpska; M.: Russkiy yazyk, 1998. SD – Dal' V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. M.: Terra, 1994. SO – Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka. 24-e izd., ispr. M.: Oniks 21 vek: Mir i obrazovanie, 2004. SRAS – Taube A.M. Sovremennyy russko-angliyskiy slovar'. M.: Rus. yaz. Media, 2005. SRBYa – Sinonimen rechnik na b"lgarskiya ezik. Sofiya: MAG’ 77, 1997. SRBYaP – Pernishka E. Sinonimen rechnik na b"lgarskiya ezik (s antonimi i blizkoznachni dumi). Sofiya: Izdatelska k"shcha Khermes, 2003. STSRYa – Efremova T.F. Sovremennyy tolkovyy slovar' russkogo yazyka: v 3 t. T. 3: R – Ya. M.: AST: Astrel', 2006. SSh – Tolkovyy slovar' russkogo yazyka s vklyucheniem svedeniy o proiskhozhdenii slov / RAN. In-t rus. yaz. im. V.V. Vinogradova, otv. red. N.Yu. Shvedova. M.: Azbukovnik, 2008. F – Fasmer M. R. Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka. T. 4: T-Yashchur. M.: Progress, 1987. FRRF – Raevskaya O.V. Karmannyy frantsuzsko-russkiy i russko-frantsuzskiy slovar'. Tula: MAK, Kvadrat-M, 1995. FRS – Frantsuzsko-russkiy slovar' aktivnogo tipa / V.G. Gak, Zh. Triomf, G.G. Sokolova i dr. 7-e izd., stereotip. M.: Rus. yaz. Media, 2006. ESSRYa – Etimologicheskiy slovar' sovre-mennogo russkogo yazyka / sost. A.K. Shaposhnikov: v 2 t. T. 2. M.: Flinta: Nauka, 2010. BL – Synonymwörterbuch. Bertelsmann Lexikon. München: Gütersloh, 2000. BWB – Bedeutungswörterbuch. Band 10. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2002. CEDEL – Concise Etymological Dictionary of the English Language by the rev. Walter W. Skeat. London: Oxford at the Clarendon, 1965. DFR – Dictionnaire francais-russe par P. Pauliat. – Agrégé de l´Université professeur au lycée Voltaire. M.: Raduga, 1999. DUWB – Deutsches Universalwörterbuch. 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2001. DWB – Deutsches Wörterbuch. Band 4. Wiesbaden Stuttgart: Brockhaus Wahrig, 1982. HD – The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakefield. Vol. 1: A-F. Stavropol': Sengiley, 1992. HWB – Herkunftswörterbuch Etymologie der deutschen Sprache. 3. Auflage. Band 7. Mannheim: Dudenverlag, 2001. LD – Longman Dictionary of English Language and Culture. Pearson Education Limited, 2008. MD – Macmillan English Dictionary for advanced learners. Selwood Systems, Midsomer Norton, Radstock, 2006. ODE – The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Edited by T.F. Hoad. Oxford: Oxford University Press, 1996. ORD – Oxford Russian Dictionary. N.Y.: Oxford University Press, 2007. SWB – Synonymwörterbuch. München: Taschenbuch, 1999.

For citation:  Medvedeva, T. S., & Medvedeva, D. I. (2017). Conceptualization of the concept UYUT (COSINESS) in the European linguistic cultures  (based on lexicography). Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki, 4, 80-89. (In Russ.).

Pages:  80-89

Back to the listLogin:
Password: