Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

COGNITIVE FOUNDATIONS OF SEMANTIC DERIVATION IN DIFFERENTIAL LANGUAGES (on the material of verbal predicates of the physical process)

COGNITIVE FOUNDATIONS OF SEMANTIC DERIVATION IN DIFFERENTIAL LANGUAGES (on the material of verbal predicates of the physical process)


Author:  L.A. Kiseleva, Z.V. Todosienko

Affiliation:  Bashkir State University

Abstract:  The aim of the work is to systematize and then compare the analysis of cognitive models that determine the direction of semantic derivation in the verbs of the physical process in three differ-ent-structure languages: Russian, English and Tatar.
As a factual material, predicates of the semantic group “glow/lighting” which have a branched system of derived values are involved. Using the methods of cognitive linguistics and se-mantic typology, the authors analyze the most productive models of metaphorical and metonymic transfer, the characteristics of these lexemes, thus revealing both universal and unique types of models.
As a result of the conducted research it is established that the secondary meanings of the predicates of the physical process realize the principle of anthropocentrism, since they indicate such denotative spheres connected with the life activity of a person as social, intellectual, emotional etc. The authors argue that there is a close relationship between metaphor and metonymy in the development of secondary values, since a similar model of semantic derivation (for example, “physical process → physical action”), even within the predicates of one group, may have either a metaphorical or metonymic nature.
The research demonstrates the importance of the results of the work for cognitive linguistics, comparative semasiology, linguistics of universals, semantic typology, translation studies and other relevant areas of modern linguistics.

Keywords:  semantic derivation, cognitive model, verbal predicates, metaphor, metonymy,
semantic universals/unique, anthropocentrism.

References:  Balashova L.V. Russkaya metafora: proshloe, nastoyashchee, budushchee. M.: YAzyki slavyanskoj kul'-tury, 2014.
Boldyrev N.N. Antropocentricheskaya sushch-nost' yazyka v ego funkciyah, edinicah i kategori-yah // Voprosy kognitivnoj lingvistiki. 2015.
№ 1. S. 5-12.
Boldyrev N.N. Kognitivnye skhemy yazyko-voj interpretacii // Voprosy kognitivnoj lin-gvistiki. 2016. № 4. S. 10-20.
Borisenkova L.M. Morfologicheskaya i se-manticheskaya derivaciya v kognitivnom aspekte (na materiale nemeckogo yazyka): dis. … d-ra filol. nauk. Smolensk, 2009.
Vasil'ev L.M. Sistemnyj semanticheskij slovar' russkogo yazyka. Predikatnaya leksika. Vyp. 9. Predikaty deyatel'nosti i processual'-nye predikaty. Ufa: RIC BashGU, 2009.
Gorbunova L.I. Kognitivnyj obraz situa-cii kak osnova semanticheskoj struktury edinic atributivno-lokativnoj yazykovoj modeli: avto-ref. dis. … d-ra filol. nauk. Tomsk, 2011.
Zaliznyak Anna A. Semanticheskaya derivaciya v sinhronii i diahronii: Proekt «Kataloga se-manticheskih perekhodov» // Voprosy yazykoznaniya. 2001. № 2. S. 13-25.
Zaliznyak Anna A. Semanticheskij perekhod kak ob"ekt tipologii // Voprosy yazykoznaniya. 2013. № 2. S. 32-51.
Kalimullina L.A., Vasil'ev L.M. Rol' me-tonimicheskih processov v semanticheskoj dina-mike slovarya // Vestnik Bashkirskogo universi-teta. 2014. T. 19. № 3. S. 903-907.
Kiseleva L.A., Todosienko Z.V. Metafora
i metonimiya kak osnovnye mekhanizmy semanticheskoj dinamiki slovarya (na materiale slavyanskih, germanskih i tyurkskih yazykov): monografiya.
2-e izd., ispr. i dop. Ufa: RIC BashGU, 2018.
Kustova G.I. Kognitivnye modeli v seman-ticheskoj derivacii i sistema proizvodnyh znachenij // Voprosy yazykoznaniya. 2000. № 4. S. 85-109.
Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory,
kotorymi my zhivem: per. s angl. / pod red.
i s predisl. A.N. Baranova. M.: Editorial URSS,
2004.
Lapshina M.N. Semanticheskaya derivaciya
v kognitivnom aspekte (na materiale anglijskogo yazyka): dis. … d-ra filol. nauk. SPb., 1996.
Merkulova O.A. Sravnitel'no-istoricheskoe issledovanie regulyarnyh semanticheskih perekho-dov v germanskih yazykah: dis. … kand. filol. na-uk. M., 2009.
Paducheva E.V. O semanticheskoj derivacii: slovo kak paradigma leksem // Russkij yazyk sego-dnya: sbornik statej. Vyp. 1. M.: Azbukovnik, 2000. S. 395-417.
Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoj gram-matike. T. I–II. M.: Uchpedgiz, 1958.
Rahilina E.V., Karpova O.S., Reznikova T.I. Modeli semanticheskoj derivacii mnogoznachnyh kachestvennyh prilagatel'nyh: metafora, metoni-miya i ih vzaimodejstvie // Komp'yuternaya lingvis-tika i intellektual'nye tekhnologii: po mate-rialam ezhegodnoj Mezhdunarodnoj konferencii «Dialog 2009» (Bekasovo, 27-31 maya 2009 g.).
Vyp. 8 (15). M.: RGGU, 2009. S. 420-426.
Russo M.M. Tipologiya semanticheskih pere-hodov v oblasti «naivnoj biologii» // Voprosy filologii. 2008. № 3. S. 92-100.
Smirnitskaya A.A. Semantika terminov rodstva v tamil'skom yazyke s tochki zreniya tipo-logii semanticheskih perekhodov // Vestnik RUDN. Seriya Lingvistika. 2016. T. 20. № 2. S. 112-127.
Trubachev O.N. «Molchat'» i «tayat'» // Pro-blemy indoevropejskogo yazykoznaniya. M.: Nauka, 1964. S. 98-110.
Fillmor CH. Frejmy i semantika ponima-niya // Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. 23. Kognitivnye aspekty yazyka. M.: Progress, 1988. S. 52-92.
CHernova S.V. Deyatel'nost': lingvistiche-skij analiz. Kirov: Izd-vo VyatGU, 2008.
DatSemShift – M. Bulakh, D. Ganenkov,
I. Gruntov, T. Maisak, M. Rousseau, A.A. Zalizniak. Database of semantic shifts in the languages of the world, DatSemShift 2012–2013. URL: semshifts.iling-ran.ru

Spisok leksikograficheskih istochnikov
SOSH – Ozhegov S.I., SHvedova N.YU. Tolko-vyj slovar' russkogo yazyka. 4-e izd., dop. M.: OOO «A TEMP», 2006.
SSRLYA – Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka / pod red. A.M. Babkina,
S.G. Barhudarova, S.P. Obnorskogo i dr. M.; L.: Izd-vo AN SSSR. T. 1 (A–B), 1950; T. 3 (G–E), 1954; T. 6 (L–M), 1957; T. 13 (S–snyat'sya), 1962;
T. 15 (T), 1963; T. 16 (U–F), 1964.
TSTYA – Tolkovyj slovar' tatarskogo yazyka: v 3 t. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1977–1981.
LD – Longman Dictionary of Contemporary English. Third Edition with New words supplement. Pearson Education Limited, 2001.

For citation:  Kiseleva, L. A., & Todosienko, Z. V. (2019). Cognitive foundations of semantic derivation in differential languages (on the material of verbal predicates of the physical process) // Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki, 1, 21-29. (In Russ.).

Pages:  21-29

Back to the listLogin:
Password: