Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

COGNITIVE-PRAGMATIC BASIS FOR EDITING MEDIATEXT

COGNITIVE-PRAGMATIC BASIS FOR EDITING MEDIATEXT


Author:  O.I. Kolesnikova, E.V. Voronova

Affiliation:  Vyatka State University

Abstract:  The article reveals foundations for editing a mediatext. The purpose of the article is to prove the cognitive-pragmatic approach to editorial evaluation of the text. The authors propose to find dominant means which influence the reader and editorial evaluation on a cognitive-pragmatic basis, that is, to discover ways in which the author realizes the pragmatic attitude toward the perlocutive effect.
The editorial evaluation of verbal means of media text is based on the lingua-cognitive and aesthetic aspects. The presence or the absence of clear semantic connections between the fact of word-marking the cognitive unit and the concept as a fragment of the author’s concept sphere refer to the lingua-cognitive bases of the editorial evaluation. From the position of the addressee, this feature is found in determining the logical-semantic correspondences / inconsistencies of the author’s task and the linguistic way of its implementation. In case of inconsistency, the editorial analysis makes it possible to establish the degree of mismatch between the speech form and the mental picture at the level of the verbal representation of the event as a fragment of the world view.
The results obtained contribute to the development of editing as applied to the field of linguistic knowledge.

Keywords:  news mediatext, mediastyle, createma, editorial evaluation, cognitive-pragmatic approach.

References:  Bulygina E.YU., Tripol'skaya T.A. Interpre-tacionnyj potencial pragmaticheski markiro-vannogo slova: vzaimodejstvie ideologicheskogo
i ocenochnogo komponentov // Vestnik Novosibir-skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-siteta. 2015. № 5 (27). S. 8-22.
Vartanov S.A., Vyrkovskij A.V., Galkina M.YU., Kolesnichenko A.V., Obrazcova A.YU. Vos-priyatie kachestva mediatekstov zhurnalistami
i redaktorami SMI // MediaAl'manah. 2016. № 5. S. 79-89.
Volodina M.N. Social'naya i informaci-onno-yazykovaya rol' tekstov massovoj kommuni-kacii // ZHanry i tipy teksta v nauchnom i medij-nom diskurse. Orel, 2015. S. 20-26.
Dejk van T. Diskurs i vlast'. Reprezenta-ciya dominirovaniya v yazyke i kommunikacii: per. s angl. M.: Librikom, 2013.
Dem'yankov V.Z. EHffekt obmanutogo ozhida-niya pri ponimanii teksta ehlektronnyh SMI // Lingvistika rechi. Mediastilistika. M.: Flinta, 2012. S. 291-302.
Duskaeva L.R. Rechevaya struktura novostnyh tekstov setevyh izdanij // Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filolo-giya. 2014. № 1 (25). S. 179-183.
ZHeltuhina M.R. Mediadiskurs: chelovek
v kommunikativnom prostranstve // CHelovek i ego diskurs-5: teatr – massmedia – politika – biznes. M.; Volgograd: IYA RAN; PrinTerra-Dizajn, 2017. S. 45-96.
Iriskhanova O.K. Igry fokusa v yazyke. Se-mantika, sintaksis i pragmatika defokusirova-niya. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury, 2014.
Karasik V.I. Banalizaciya kak manipulya-tivnoe dejstvie v mediadiskurse // Medialin-gvistika. Vyp. 4. Professional'naya rechevaya kommunikaciya v massmedia. SPb., 2015. S. 30-33. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24270942
Klushina N.I. Russkij nacional'nyj stil' i ego realizaciya v tekstah sovremennyh SMI // Nauchnye doklady chlenov stilisticheskoj komis-sii na XV mezhdunarodnom s"ezde slavistov (Respublika Belarus', Minsk, 20-27.08.2013 g.). URL: http://www.stylistic-mks.com/index.php/pub-likacii
Kozhemyakin E.A. Mediadiskurs: ehlementy analiza // Sovremennyj diskurs-analiz: povestka dnya, problematika, perspektivy: kollektivnaya monografiya. Belgorod: ID «Belgorod», 2016. S. 52-59. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28831420_ 92671792.pdf
Kolesnikova O.I. Funkcii redaktorskogo soznaniya i rechevoe portretirovanie kak sposob redaktorskogo analiza // Sovremennoe izdatel'-skoe delo: novoe v teorii i praktike: kollektiv-naya monografiya. Kirov: Raduga-PRESS, 2015.
S. 73-93.
Kostomarov V.G. YAzyk tekushchego momenta: ponyatie pravil'nosti. SPb.: Zlatoust, 2014.
Kupina N.A. Kreativnaya stilistika i krea-tivnye rechevye tekhnologii // Trudy instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova. 2016. T. 7. № 7. S. 131-143.
Nakoryakova K.M. Spravochnik po litera-turnomu redaktirovaniyu dlya rabotnikov sredstv massovoj informacii. M.: Flinta: Nauka, 2010.
Sirotinina O.B. Dinamizm processov
v sovremennoj russkoj rechi // Vestnik Samarsko-go universiteta. Istoriya, pedagogika, filologiya. 2016. № 3.2. S. 9-14.
Solganik G.YA. YAzyk sredstv massovoj in-formacii // EHffektivnoe rechevoe obshchenie (bazo-vye kompetencii): slovar'-spravochnik / pod red. A.P. Skovorodnikova. Krasnoyarsk: Sibirskij federal'nyj un-t, 2014. S. 784-785.
SHahovskij V.I. Menyayushchayasya kartina mira v dinamike yazyka i rechi // Vestnik Volgograd-skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: YAzykoznanie. 2015. № 1. S. 7-20.
Aleksandrova I.B., Slavkin V.V. Modern media language: categorical linguistic features // Russian Linguistic Bulletin. 2017. No. 1 (9). P. 8-11.
Bednarek M., Caple H. ‘Value added”: Lan-guage, image and news values // Discourse, Context and Media. 2012. Vol. 1. Iss. 2-3. P. 103-113.
Duskaeva L. Media Stylistics: The New Concept or New Phenomenon // Russian Journal of Communication. 2011. No. 4. R. 229-250. URL: http://www.russ-comm.ru/rca_biblio/text/ RJCVol4Nos3-4.pdf
Johansson M. Reading digital news: Participa-tion roles, activities, and positioning // Journal of Pragmatics. 2014. Vol. 72. P. 31-45. URL: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2014.05.011
Kasperova L.T., Klushina N.I., Selezneva L.V., Smirnova N.V., Tortunova I.A. The impact of the in-ternet on genre and stylistic features of media texts // Global Media Journal. 2016. No. S3:07. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27246864
Shim H. Narative journalism in the contemporary newsroom The rise of new paradigm in news format? // Narrative Inquiry. 2014. Vol. 24. Iss. 1. P. 77-95.

For citation:  Kolesnikova, O. I., & Voronova, E. V. (2019). Cognitive-pragmatic basis for editing mediatext  // Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki, 1, 75-81. (In Russ.).

Pages:  75-81

Back to the listLogin:
Password: