Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

ON THE INTEGRATIVE THEORY OF LINGUISTIC REPRESENTATION OF KNOWLEDGE

ON THE INTEGRATIVE THEORY OF LINGUISTIC REPRESENTATION OF KNOWLEDGE


Author:  Nikolay N. Boldyrev

Affiliation:  Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Abstract
The article focuses on the problem of an integrative cognitive theory of knowledge representation in language. The notion of the interpreting function of language is being argued. A special attention is drawn to the interplay of the three aspects of linguistic processing of knowledge (representative, semiotic, and interpretative) as a result of implementation of the three functions of language: cognitive, communicative, and interpretative.

Keywords:  theory, cognitive, representation, interpretation, function, knowledge, semiosis, concept, category

References


Boldyrev, N.N. Yazykovye kategorii kak format znaniya (Linguistic categories as a format of knowledge). Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2006, no.2, pp. 5-22.
Boldyrev, N.N. Reprezentatsiya znaniy v sisteme yazyka (Knowledge representation in the system of language). Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2007, no.4, pp. 17-28.
Boldyrev, N.N. Kontseptual'naya osnova yazyka. In Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vol.4. Kontseptualizatsiya mira v yazyke:kollektivnaya monografiya (Cognitive Studies of Language, Vol.4, World Conceptualization in Language): monograph. Moscow; Tambov: Institut yazykoznaniya RAN; Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2009, pp. 25-77.
Boldyrev, N.N. O metayazyke kognitivnoy lingvistiki: kontsept kak edinitsa znaniya. In Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vol. 9. Vzaimodeystvie kognitivnykh i yazykovykh struktur: sbornik nauchnykh trudov (Cognitive Studies of Language. Vol. 9. Interaction of Cognitive and Language Structures). Moscow: Institut yazykoznaniya RAN; Tambov: Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2011, pp. 23-32.
Boldyrev, N.N. Kategorial'naya sistema yazyka. In Kognitivnye issledovaniya yazyka, Vol. 10, Kategorizatsiya mira v yazyke: kollektivnaya monografiya (Cognitive Studies of Language, Vol.10, World Categorization in Language). Moscow; Tambov: Institut yazykoznaniya RAN; Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2012, pp. 17-120.
Dem'yankov, V.Z. Osnovy teorii interpretatsii i ee prilozheniya v vychislitel'noy lingvistike. Moscow: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1985.
Dem'yankov, V.Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda. Voprosy yazykoznaniya, 1994, no.4, pp. 17-33.
Kolshanskiy, G.V. Nekotorye voprosy semantiki yazyka v gnoseologicheskom aspekte. In Printsipy i metody semanticheskikh issledovaniy. Moscow: Nauka, 1976.
Koseriu, E. Sinkhroniya, diakhroniya i istoriya. In Novoe v lingvistike, Vol.3. Moscow: Progress, 1963, pp. 143-343.
Kubryakova, E.S. Ob ustanovkakh kognitivnoy nauki i aktual'nykh problemakh kognitivnoy lingvistiki. Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2004, no.1, pp. 6-17.
Kubryakova, E.S. V poiskakh sushchnosti yazyka. Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2009, no.1, pp. 5-12.
Lektorskiy, V.A. Konstruktivizm v epistemologii i naukakh o cheloveke: materialy kruglogo stola.  Voprosy filosofii, 2008, no.3, pp. 3-37.
Pavilenis, R.I. Problema smysla: sovremennyy logiko-filosofskiy analiz yazyka. Moscow: Mysl', 1983.
Sepir, E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii. Moscow: Progress, 1993.
Ushakov, D.V. Kognitivnaya sistema i razvitie. In Kognitivnye issledovaniya: Problema razvitiya: sbornik nauchnykh trudov. Vol.3. Moscow: Institut psikhologii RAN, 2009, pp. 5-14.
Cassirer, E. (1923). Philosophie der symbolischen Formen: Erster Teil: Die Sprache. B.: Bruno Cassirer.
Fauconnier, G. (1994). Mental spaces: aspects of meaning construction in natural language. Cambridge: Cambridge University Press.
Jackendoff, R. (1995). Semantics and cognition. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Kintsch, W. (1974). The representation of meaning in memory. Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum Associates.
Rosch, E.H. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology, 4(3), 326-350.
Rosch, E.H. (1975). Cognitive representations of semantic categories. Journal of Experimental Psychology: General, 104(3), 192-233.
Rosch, E.H. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch & B.B. Lloyd (Eds.), Cognition and categorization (pp. 27-48). Hillsdale, N.Y.: Lawrence Erlbaum.

Pages:  5-13

Back to the listLogin:
Password: