Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

THE PRECEDENT NAME AS A SYNCRETIC SEMIOTIC SIGN AND ITS CULTURE-RELATED CHARACTER

THE PRECEDENT NAME AS A SYNCRETIC SEMIOTIC SIGN AND ITS CULTURE-RELATED CHARACTER


Author:  A.V. Kremneva

Affiliation:  Polzunov Altai State Technical University

Abstract:  The purpose of the article is to reveal and describe the cognitive-semiotic essence of the precedent name as one of the markers of intertextuality. The objectives of the research are to study the precedent name as a special sign which is characterized by the syncretism of indexical and symbolic functions; to analyze the semantic essence of precedent names that symbolize certain qualities; to consider the role of cultural context in the fulfilment of the symbolic function of precedent names.
The precedent name is shown as a special sign which is characterized by the syncretism of indexical and symbolic functions, the latter being in the focus of attention and its indexical function being defocused. The focusing of its symbolic function enables the precedent name to become a standard, or a symbol of a certain quality. This interplay of focuses underlies the stylistic figure of antonomasia.
The emergence of a symbolic meaning is the result of the multilayer mechanism of conceptual metonymy and metaphor, metonymy playing the leading role. Being the product of a certain culture and a certain historical period of a linguocultural society, precedent names always bear the stamp of both the culture and the history of this society. Transposed into a new cognitive (cultural or historic) context they may develop new symbolic meanings. Thus, the study of precedent names in the cognitive-semiotic perspective presents great interest as it enables to consider such important cognitive and semiotic issues as the typology of language signs, the cognitive mechanisms of figurative meanings and culture-related character of language units.
The methodology of the study is based on intertextual analysis, conceptual analysis, comparative analysis and experimental method. The results can be used by researchers in the field of cognitive linguistics and intertextual interaction.

Keywords:  intertextuality, precedent name, syncretism of functions, standard (symbol),
focusing/defocusing, cultural context.

References:  Arutyunova N.D. Yazyk i mir cheloveka. M.: Yazyki russkoy kul'tury, 1999.
Babina L.V., Bochkareva I.V. Kognitivnye osnovaniya proizvodnykh slov, obrazovannykh ot imen sobstvennykh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2011. № 3. S. 56-64.
Blokh M.Ya., Semenova T.N. Imena lichnye
v paradigmatike, sintagmatike i pragmatike. M.: Gotika, 2001.
Boldyrev N.N. Interpretiruyushchaya funk-tsiya yazyka // Vestnik Chelyabinskogo gosu-darstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya.
Iskusstvovedenie. 2011. № 33 (248). Vyp. 60.
S. 11-16.
Boldyrev N.N. Problemy verbal'noy kommunikatsii v kognitivnom kontekste // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2017. № 2. S. 5-14.
Vandries Zh. Yazyk. Lingvisticheskoe vvedenie v istoriyu. M.: Sotsekgiz, 1937.
Gasparov B.M. Yazyk. Pamyat'. Obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 1996.
Golubkova E.E. Pretsedentnye imena kak reprezentanty sobytiy // Reprezentatsiya sobytiy: integrirovannyy podkhod s pozitsii kognitivnykh nauk / otv. redaktor V.I. Zabotkina. 2-e izd. M.: Izdatel'skiy dom YaSK: Yazyki slavyanskoy kul'tury , 2017. C. 253-278.
Iriskhanova O.K. Igry fokusa v yazyke. Semantika, sintaksis i pragmatika defokusirovaniya. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2014.
Larina T.V. Etnostilistika v ee kommunikativnom aspekte // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka. 2007. T. 66. № 3. S. 3-17.
Moiseenko L.V. Lingvokognitivnye osnovy teorii pretsedentnosti (na materiale pretsedentnykh fenomenov ispanskogo i russkogo yazykov
v mediatekste): avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. M., 2015.
Molchanova G.G. Imya sobstvennoe i sliyanie kontseptov (k osnovaniyam kognitivnoy stilistiki) // Traditsionnye problemy yazykoznaniya
v svete novykh paradigm znaniya (Materialy Kruglogo Stola, aprel' 2000 g.) M.: Institut yazykoznaniya RAN; Tambovskiy gos. un-t imeni G.R. Der-zhavina, 2000. S. 75-81.
Rassel B. Deskriptsii // Novoe v zarubezh-noy lingvistike. Vyp. XIII. M.: Progress, 1982. S. 41-54.
Stepanov Yu.S. Osnovy obshchego yazykoznaniya. M.: Prosveshchenie, 1975.
Superanskaya A.V. Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo. M.: Nauka, 1973.
Ufimtseva A.A. Slovo v leksiko-semanti-cheskoy sisteme yazyka. M.: Nauka, 1968.
Brdar-Scabo R. When Zidan is not simply Zidan and Bill Gates is not just Bill Gates. Some thoughts on the construction of metaphtonymic meanings of proper names // Radden G., Köpcke K.-M., Berg T., Siemund P. (eds.). Aspects of Meaning Construction. Amsterdam: John Benjamins, 2007. P. 125-142.
The Concise Oxford Dictionary of Current English Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1964.
Langacker R.W. The Conceptual Basis of Cognitive Semantics // Language and Conceptualization / Jan Nuyts and Eric Pederson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 229-252.
Palmer G. Towards a Theory of Cultural Linguistics. Austin: University of Texas Press, 1996.
Wierzbicka A. English. Meaning and Culture. Oxford: Oxford University Press, 2006.

For citation:  Kremneva, A. V. (2019). The precedent name as a syncretic semiotic sign and its culture-related character. Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki, 4, 46-53. (In Russ.).

Pages:  46-53

Back to the listLogin:
Password: